Chirk is in Wrexham County Borough
Chirk near Wrexham in North East Wales

Os ydych chi’n byw yn y Waun neu’r gymuned ehangach byddwch yn gwybod am y tân diweddar yn ffatri Kronospan.

Yn ddealladwy, roedd amryw o drigolion yn bryderus yn ystod y digwyddiad ac maent wedi holi cwestiynau i ni (Cyngor Wrecsam) ac i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Atebwyd cwestiynau unigol yn ystod ac yn syth ar ôl y digwyddiad os oedd hynny’n bosibl.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Rydym bellach wedi rhoi rhywfaint o wybodaeth at ei gilydd yn seiliedig ar y cwestiynau hynny, ac mae ar gael i’r gymuned gyfan.

Mae dolenni cyswllt i’r dogfenni hyn isod.

Y Gofrestr Ddatguddiad

Cwestiynau Cyffredin

Rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn Argyfwng

Mae copïau ar gael yn Llyfrgell y Waun

Maen nhw hefyd wedi cael eu hanfon at gynghorwyr lleol, y cyngor tref. Canolfan Hamdden Freedom ac mae copïau papur ar gael yn Llyfrgell y Waun fel y gall y rhai hynny nad ydynt at y cyfryngau cymdeithasol hefyd weld yr wybodaeth.

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN