Mae ein Sioeau Cerddoriaeth Fyw poblogaidd yn ôl ar gyfer tymor yr hydref

Mae’r gyfres newydd o sioeau yn symud i fformat wythnosol ac mae rhaglen yr hydref yn cynnwys naw artist newydd yn cyflwyno amrywiaeth o gerddoriaeth o ddatganiadau piano i berfformiadau lleisiol ac ensemblau grŵp bychan gydag amrywiaeth o wahanol offerynnau.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Mae’r Cyngherddau yn RHAD AC AM DDIM, ond gofynnir yn garedig am roddion er mwyn helpu i dalu am gost y cyngherddau a chefnogi datblygiad cerddoriaeth fyw yn Nhŷ Pawb.

Edrychwch ar y rhestr cyngherddau er mwyn trefnu eich ymweliad nesaf……

Dydd Iau 25 Hydref
Deuawd Clasurol HH (Harpsichord a Llais)

Dydd Iau 1 Tachwedd
Elan Catrin Parry (Llais Clasurol)

Dydd Iau 8 Tachwedd
Robert Parry (Piano)

Dydd Iau 15 Tachwedd
Jago Parkyn (Piano)

Dydd Iau 22 Tachwedd
Miriam Peake (Ffliwt)

Dydd Iau  29 Tachwedd
Bruce Davies (Piano)

Dydd Iau 6 Rhagfyr
Brian Heald a Lionel Clarke (Piano a Soddgrwth)

Dydd Iau 13 Rhagfyr                                                                                                Elin Bartlett (Telyn)

Dydd Iau Rhagfyr 20
Elias Ackerley (Piano)

I gael rhagor o wybodaeth am Tŷ Pawb ewch i’r wefan

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU