Recycling Facts Wrexham

Bod dydd yn ystod yr wythnos dwethaf, rydym wedi bod yn cyhoeddi ffaith ailgylchu ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Rhag ofn eich bod wedi eu methu, dyma drosolwg sydyn i chi…

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Ffaith 1: Oeddech chi’n gwybod y gellir ailgylchu gwydr dro ar ôl tro?

Ffaith 2: Gallwch ailgylchu eich hen haearn smwddio neu rai sydd wedi eu torri drwy fynd â nhw i unrhyw rai o’n Canolfannau Ailgylchu.

Ffaith 3: Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ailgylchu poteli plastig, ond oeddech chi’n gwybod y gallwch ailgylchu poteli siampŵ a channydd o’ch ystafell ymolchi?

Ffaith 4: Gall 25 o boteli pop dau litr gael eu hailgylchu i greu siaced fflîs maint oedolyn.

Ffaith 5: Gall caniau tun, teiars car, esgidiau rhedeg, cwpanau ewyn i ddal coffi a lledr gymryd dros 50 o flynyddoedd i ddadelfennu.

Ffaith 6: Mae mwy a mwy ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig. Mewn gwirionedd y llynedd fe ailgylchodd pobl Wrecsam yr hyn sy’n gyfystyr o ran pwysau â 150 o’n cerbydau casglu ailgylchu.

Ffaith 7: Cafodd 650 tunnell o garpedi eu hailgylchu yn Wrecsam y llynedd.

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU