Mae grŵp theatr ifanc newydd wedi ei ddechrau yn Nhŷ Pawb

Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus tu hwnt o ‘Alice in Wonderland’, bydd The Learning Collective yn dychwelyd i Tŷ Pawb i gynnal Theatr Ieuenctid bob nos Fercher.

Arweinir y theatr ieuenctid gan Andy Taylor-Edwards. Mae gan Andy radd BA Anrhydedd mewn Drama ac mae’n athro drama cymwysedig mewn ysgol uwchradd sydd ag 20 mlynedd o addysgu pobl ifanc. Mae hefyd wedi dal swyddi fel Pennaeth Drama, Cyfarwyddwr y Celfyddydau Creadigol ac wedi arwain y gwaith o addysgu a dysgu mewn amrywiaeth o rolau arwain uwch ysgolion, gan gynnwys pennaeth.

6-7pm – Plant Iau (Oed 6-10) [£5]
7-8.30pm – Plant Uwchradd (Oed 11-16) [£7.50]

Am fwy o wybodaeth:
learningcollective@icloud.com / 01978 851007 / 07540298640

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU