GWYLIWCH: Neges Dydd Gŵyl Dewi arbennig ar gyfer y dynion a’r merched sy’n gwasanaethu yn ein lluoedd arfog a’n gwasanaeth sifil

Mae swyddog RAF uchaf Cymru, Swyddog Awyr Cymru, Comodor Awyr Cymru, Dai Williams, wedi recordio neges Dydd Gŵyl Dewi arbennig yma yn ninas fwyaf newydd Cymru.

Recordiodd Comodor Awyr Williams, sef Cefnogwr y Gymraeg y Weinyddiaeth Amddiffyn, y neges o Siambr y Cyngor yn Neuadd y Dref Wrecsam.

Gydag ef roedd Maer Wrecsam y Cynghorydd Brian Cameron, Cefnogwr y Lluoedd Arfog Cyngor Wrecsam y Cynghorydd Beverley Parry-Jones, a Phrif Weithredwr y cyngor Ian Bancroft.

Mae’n myfyrio ar y cysylltiadau cryf sydd gan Wrecsam â’r lluoedd arfog, ac yn talu teyrnged i’r rôl hanfodol y mae dynion a merched ym maes Amddiffyn o bob rhan o Gymru yn ei chyflawni’n falch fel rhan o luoedd arfog a gwasanaeth sifil y DU.

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!