GWYLIWCH: Ystyriwch beth ddylech chi ei wneud…nid beth gewch chi ei wneud

Mae pobl wedi gorfod aberthu llawer iawn er mwyn byw o fewn y rheolau, cyn ac yn ystod y cyfnod atal byr.

Nawr, mae angen inni wneud yn siŵr nad yw ein hymdrechion yn cael eu gwastraffu ac nad oes rhaid inni gael cyfnod atal pellach yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

I sicrhau hynny, mae angen inni gymryd camau i ddiogelu ein gilydd ac mae’n rhain inni ddal i fyw ein bywydau’n wahanol.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG