O ddydd Llun 4 Mehefin 2018 bydd gyrwyr sy’n dysgu yn gallu cymryd gwersi gyrru ar draffyrdd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, er na fydd yn orfodol i bawb wneud hynny. Y nod yw helpu i sicrhau bod mwy o yrwyr yn gwybod sut i ddefnyddio traffyrdd yn ddiogel.

Er bod hyn yn newyddion ardderchog i yrwyr sy’n dysgu, nid yw’n glir sut y bydd hyn yn gweithio yn Wrecsam – pan fo’r draffordd agosaf o leiaf 20 munud i ffwrdd ar gyfer gyrwyr sy’n dysgu?

Fodd bynnag, gallai cynllun sy’n bodoli eisoes fod yr un mor ddefnyddiol. Ers 2006, mae gyrwyr ifanc yng Nghymru wedi gallu cymryd rhan yn y cynllun Pass Plus Cymru, sy’n gwrs i unrhyw berson ifanc sydd newydd basio eu prawf gyrru.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Ers i’r cynllun ddechrau, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu arian grant diogelwch ffyrdd i awdurdodau lleol i alluogi gyrwyr ifanc yng Nghymru i gyfrannu £20 yn unig tuag at y gost o fynychu cwrs Pass Plus Cymru.

Mae’n dechrau gyda gweithdy rhyngweithiol sy’n cael ei ddilyn gan elfen ymarferol. Yn draddodiadol, mae’r cwrs wedi cynnwys gyrru yn y dref, ar ffyrdd gwledig ac ar ffyrdd deuol; meysydd y gallai llawer o yrwyr ifanc fod eisoes wedi eu trin yn eu gwersi gyrru. Mae Pass Plus Cymru yn adeiladu ar y sgiliau hyn ac mae’n dysgu gyrwyr sut i ddelio ag ystod eang o sefyllfaoedd nad ydynt wedi dod ar eu traws wrth ddysgu gyrru, gan gynnwys gyrru ar draffyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant: “Fel mewn sawl rhan o Gymru, nid oes gennym draffyrdd gerllaw, ac efallai na fydd nifer o yrwyr sy’n dysgu yn dal i allu cymryd gwersi gyrru ar y ffyrdd hyn. Fodd bynnag, mae elfen ymarferol Pass Plus Cymru yn caniatáu amser i alluogi gyrwyr ifanc i gyrraedd rhannau o’r draffordd yn ystod y cwrs, gan eu helpu i ennill profiad yn barod ar gyfer teithiau yn y dyfodol ar gyfer gwaith neu hamdden.”

Am ragor o wybodaeth am argaeledd Pass Plus Cymru ledled Cymru, neu i archebu cwrs lleol, ewch i DragonDriver.com neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch 01978 729605.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL