Hoffech chi wybod mwy am eich hanes teuluol ond yn ansicr lle i ddechrau?

Mae help ar gael yn llyfrgelloedd Brynteg a Choedpoeth, lle cynhelir sesiynau yn ymwneud 芒 chreu archif deulu, yr adnoddau sydd ar gael ar-lein gan gynnwys sut i chwilio yn defnyddio Ancestry a Findmypast, a beth sydd ar gael i gynorthwyo 芒 gwaith ymchwil i deulu yn ystafell chwilio鈥檙 Archifau.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY鈥

Cynhelir y sesiwn yng Nghoedpoeth ddydd Gwener, Medi 13 rhwng 2.30-3.30pm a chynhelir y sesiwn ym Mrynteg ddydd Gwener, Medi 20 rhwng 2.15pm – 3.30pm

Mae鈥檙 sesiynau am ddim ond hoffem pe baech yn archebu lle.

Coedpoeth – 01978 722920

Brynteg – 01978 759523

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol鈥

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION