surgery to waterloo

Mae gan Wasanaeth Llyfrgell Wrecsam adnodd newydd sydd yn eich tywys trwy’r broses o wneud cais am gredyd cynhwysol a thrwy’r porth paru â swyddi. Ac os oes angen help arnoch gall hefyd ddysgu sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol i chi megis defnyddio llygoden.

Mae’r wefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth am baratoi ar gyfer cyfweliad, argymhellion i ysgrifennu CV a llawer mwy.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Caiff pob rhan ei dorri lawr i fodiwlau a gallwch wirio i weld pa fodiwlau rydych wedi’u cwblhau. Mae’r adnodd gwerthfawr yma ar gael o wefan y llyfrgell https://www.wrexham.gov.uk/welsh/community_w/libraries/ – dilynwch y ddolen gwasanaethau ar-lein a gallwch ei ddefnyddio gartref neu yn y llyfrgell ond bydd angen cerdyn llyfrgell dilys arnoch i’w ddefnyddio.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION