Gall cadw eich plant yn brysur yn ystod gwyliau’r hanner tymor fod yn dasg reit anodd.

Yn lwcus, gallwn eich helpu i’w difyrru – a chael gwared ar rywfaint o egni dros ben ar yr un pryd.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Mae Cyngor Wrecsam a Freedom Leisure yn cynnig gwersi nofio am ddim yn ystod gwyliau’r hanner tymor.

Mae amserlen lawn o’r amseroedd a gynigir ar gael yma.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Rogers, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi, sydd â chyfrifoldeb am Hamdden: “Yn ddiweddar, bu i ni fuddsoddi mwy na £2.7 miliwn ym mhob un o’n Canolfannau Hamdden a Gweithgareddau, a bydden ni’n argymell i rieni fanteisio ar y gwersi nofio am ddim i blant o dan 16 oed yn ystod yr hanner tymor.”

“Mae’n gyfle gwych i’ch plant gadw’n egnïol ac yn heini, yn ogystal â’u cadw’n brysur yn ystod yr hanner tymor.”

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU