Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud llawer o chwaraeon?

Efallai eich bod yn aelod o dîm neu glwb chwaraeon cymunedol lleol – neu efallai eich bod yn mynd â’ch plentyn i un.

Felly, mae’n debygol eich bod yn gwybod am rywun sy’n gwneud y mymryn bach ychwanegol hynny i gadw’r grŵp hwnnw i fynd – bod hynny trwy roi’r oriau i mewn wrth hyfforddi neu wneud y cyfan y gallant er mwyn sicrhau bod y maes a’r offer yn cael ei gynnal.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Neu ydych chi’n hyfforddwr sydd wedi gweld un o’ch athletwyr yn chwalu’r rhwystrau ac yn ymarfer yn galed er mwyn cyflawni canlyniadau penigamp?

Y naill ffordd, mae arnom ni eisiau clywed gennych chi.

Bydd Gwobrau Chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2018 a gefnogir gan Active Wrexham, yn cael eu cynnal ddydd Gwener 23 Chwefror 2018.

Bydd yr enwebiadau’n agor ar 1 Tachwedd ac rydym eisiau clywed oddi wrth unigolion, clybiau chwaraeon, ysgolion a gwirfoddolwyr.

Rydym yn awyddus i glywed oddi wrth gymaint o bobl â phosibl er mwyn sicrhau ein bod yn cydnabod ac yn anrhydeddu’r holl athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr hynny sy’n gwneud eu gorau i wneud Wrecsam yn ganolfan rhagoriaeth chwaraeon.

Categorïau

Dyma’r categorïau:

  • Personoliaeth Chwaraeon Iau’r Flwyddyn
  • Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn
  • Gwobr Gwasanaeth i Chwaraeon
  • Hyfforddwr y Flwyddyn
  • Personoliaeth Chwaraeon Anabl y Flwyddyn
  • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
  • Sefydliad y Flwyddyn
  • Gwobr Cyflawniad NERS mewn Iechyd

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 15 Rhagfyr.

Dywedodd y Cyng. Paul Rogers, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi, sydd hefyd â chyfrifoldeb dros Chwaraeon a Hamdden: “Mae hyn yn hanfod ar gyfer unrhyw un sy’n adnabod rhywun sy’n rhoi o’u horiau neu wedi ymarfer yn galed yn eu clwb chwaraeon lleol.

“Mae cymaint o bobl allan yna yn helpu’n barhaus i wella chwaraeon lleol yn Wrecsam, ac mae llawer ohonynt yn arwyr di-ganmol nad ydynt yn cael y teilyngdod maent yn ei haeddu.

“Mae’r Gwobrau Chwaraeon yn ceisio rhoi’r gydnabyddiaeth yna iddyn nhw, ond mae angen i ni glywed amdanynt yn gyntaf – felly buaswn yn annog unrhyw un a fyddai’n haeddu’r gydnabyddiaeth honno i gysylltu ac i’w henwebu.”

I enwebu, naill ai e-bostiwch sportsawards@wrexham.gov.uk am ffurflen enwebu, neu ewch at y ffurflen enwebu ar-lein yma.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU