Wrexham

Mae digwyddiad gwych yn cael ei gyflwyno i’n rhaglen Nadolig eleni ac rydym yn paratoi ar gyfer Pentref y Nadolig cyntaf Wrecsam – gyda mynediad am ddim! Ho Ho Ho

Mae Pentref y Nadolig yn agor ar Llwyn Isaf am 12 hanner dydd, ddydd Gwener 14 Rhagfyr a bydd yn Wrecsam tan 4pm ddydd Sul 16 Rhagfyr. Bydd yn ffordd wych o fynd i ysbryd y Nadolig a chael anrhegion a chyflenwadau munud olaf.

Bydd bythynnod bach yn agor eu drysau i gynnig gwledd go iawn o fwyd i ddod â dŵr i’ch dannedd, amrywiaeth o nwyddau wedi’u gwneud â llaw a chynnyrch unigryw.

Dewch i fwynhau’r awyrgylch ac ymlacio yn y tipi hudolus gyda diod o win cynnes wrth wrando ar adloniant Nadoligaidd.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Gallwch hefyd fanteisio ar barcio am ddim ar ôl 10am ym mhob maes parcio sy’n eiddo i’r cyngor yng nghanol y dref, gan gynnwys Tŷ Pawb am y tridiau.

Amseroedd agor y pentref yw:

Dydd Gwener, 14 Rhagfyr – 12 hanner dydd tan 8pm

Dydd Sadwrn, 15 Rhagfyr – 10am – 8pm

Dydd Sul, 16 Rhagfyr – 10am – 4pm

Mae rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill y Nadolig ar gael ar lein yn yma neu anfonwch e-bost at events@wrexham.gov.uk

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN