Dewch i gwrdd â’ch ffrindiau newydd, datblygu sgiliau ymarferol a chyfrannu at brosiect bywiog lleol sydd ar gyfer pawb.

Byddwch yn rhan o gynnig diwylliannol chymunedol newydd yng nghanolfan tref Wrecsam. Gallwch gael profiad o oruchwylio, cynorthwyo mewn gweithdai, cefnogi digwyddiadau a gwerthu celfyddydau gweledol trwy wirfoddoli yn Tŷ Pawb.

Gallwch weithio oriau hyblyg yn ystod y dydd a fin nos, saith diwrnod yr wythnos, felly gallwn greu swydd sydd yn gyfleus i chi.

Os hoffech chi weithio diwrnod yr wythnos neu awr yr wythnos, fe fyddem wrth ein bodd yn clywed
gennych chi.
Cysylltwch â ni os hoffech chi ffurflen gais:

Rhif Ffôn: 01978 292093
Facebook.com/typawb
Tŷ Pawb
Stryt y Farchnad,
Wrecsam
LL13 8BY

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN