Acton Park View Scenery Bench

Mae parciau gwledig Wrecsam ymysg y rhai gorau yng Nghymru 🙂

Daw llawer o bobl i’w mwynhau wrth hamddena a’u teuluoedd a’u ffrindiau, ond prin yw’r rhai sy’n ddigon ffodus i weithio ynddynt bob dydd.

Felly mae’n lwcus eich bod chi’n darllen hwn!

Rydym yn chwilio am Geidwad Tymhorol i weithio yn ein parciau gwledig.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN GWYRDD O 17 CHWEFROR.

Mae’n swydd dymhorol, ac felly byddwch yn gweithio rhwng mis Mai a mis Medi (deg awr ar hugain yr wythnos am bymtheg wythnos).

Byddwch yn gweithio am bedwar diwrnod yr wythnos (gan gynnwys ar ddydd Sul o bryd i’w gilydd), gan dreulio tridiau ym Mharc Acton a diwrnod ym Mharc y Ponciau.

Parc Acton

Chi fydd yn gyfrifol am gynnal a chadw ein parciau, gan weithio â gwirfoddolwyr, arwain digwyddiadau a grwpiau o blant ysgol… yn y bôn, sicrhau fod pawb yn mwynhau a chael gweld y parciau ar eu gorau 🙂

Bydd arnoch angen bod yn dda gyda phobl, a mwynhau ymwneud â phobl o bob oed mewn ffordd gyfeillgar a phroffesiynol.

Mae’r cyflog yn dda hefyd, ond bydd arnoch angen cymwysterau a phrofiad. Fe gewch chi fwy o wybodaeth am hyn yn y swydd-ddisgrifiad llawn.

I weld y disgrifiad swydd yn llawn a gwneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener, 1 Ebrill.

Pob lwc 🙂

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch