Reports of stolen and faulty items being sold at car parks in Wrexham

Neges gan dîm Safonau Masnach Cyngor Wrecsam:

Mae Safonau Masnach Cyngor Wrecsam wedi derbyn adroddiadau bod eitemau trydanol ac eitemau’r tŷ megis teledu, yn cael eu gwerthu mewn meysydd parcio o fewn Wrecsam.

Dylai aelodau o’r cyhoedd fod yn ymwybodol na ddylid gwerthu nwyddau o dan unrhyw amgylchiadau anarferol, gan gynnwys meysydd parcio, faniau, ochr y ffordd, ac ar garreg yr aelwyd ac ati, a dylid adrodd am unrhyw ddigwyddiadau i’r Heddlu ar 101 neu Gyngor Wrecsam ar 01978 298997.

Mae’n bosibl bod yr eitemau wedi cael eu dwyn; wedi methu profion diogelwch; yn ddiffygiol, ac nid oes unrhyw atebolrwydd os yw rhywbeth yn mynd o’i le.

Dylech ystyried os hyn yn fargen dda yn y bôn. A’r ateb tebygol yw na!

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!