Yn ystod mis Hydref bu i ni annog busnesau lleol i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Ffenestr Orau’r Hydref.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Hoffem ddiolch i’r holl fusnesau ddaru gymryd rhan.

Roedd y ffenestri yn codi gwên ar wynebau pawb ac yn dod ag ychydig o hwyl yr hydref i ganol y dref.

Enillydd Gwobr Dewis y Maer oedd Gerrards ar Stryt y Frenhines, gyda Michelle Powis y rheolwr yn derbyn y tlws ar ran y siop.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Enillydd Dewis y Bobl oedd Snip ‘n’ Tuck yn y Farchnad Gyffredinol.

Derbyniwyd y tlws gan y perchennog, Rachel Prince.

Lawrlwythwch yr ap GIG