damaged wall

Os hoffech chi wella sgiliau’ch gweithlu neu droi eich llaw at rywbeth newydd, yna mae’r cyrsiau sgiliau adeiladu traddodiadol yma (cyn 1919) yn berffaith ar eich cyfer chi!

A, gorau oll, mae pob un ohonyn nhw am ddim diolch i’n rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol.

Oes gennych chi ddiddordeb? Edrychwch ar y cyrsiau rhad ac am ddim yma sydd ar gael i’w harchebu rŵan!

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Bydd pob cwrs yn cael ei gynnal ar Gampws Ffordd y Bers Coleg Cambria, Wrecsam (LL13 7UH) a bydd rhai o’r cyrsiau yn cael eu ffrydio ar-lein yn fyw i’ch cartref ar ôl i chi gofrestru.

  • Ffenestri Codi Traddodiadol: Gofalu, Atgyweirio ac Uwchraddio – 7 Mai 2021
  • Cwrs Coed a Phydru: 23 Ebrill a 4 Mehefin 2021
  • Paent Traddodiadol: 28 Mai 2021
  • Cwrs Coed Adeileddol ac Anadeileddol: 27 Mai 2021
  • Cwrs Atgyweirio a Chynnal a Chadw, Dyfarniad Lefel 3 – Coleg Cambria:   24 a 25 Mehefin 2021 (cwrs deuddydd)
  • Dyfarniad Arbed Ynni Lefel 3 Coleg Cambria: 20 a 21 Mai 2021 (cwrs deuddydd)

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw un o’r cyrsiau uchod, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â’r Tîm Sgiliau Adeiladu Traddodiadol ar TBS@Wrexham.gov.uk

Mae’r cyrsiau uchod am ddim diolch i gyllid gan Raglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Wrecsam sydd wedi’i hariannu drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a gaiff ei hariannu gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae ein Rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yn gysylltiedig â Chynllun Treftadaeth Treflun Wrecsam sy’n rhaglen grant yn ardal gadwraeth Canol Tref Wrecsam. Cronfa Treftadaeth y Loteri sy’n ariannu’r rhaglen adfywio hon a arweinir gan dreftadaeth. Bydd y prosiect pum mlynedd yn edrych ar adfer a chadw llawer o adeiladau hanesyddol bwysig Wrecsam a’u gwneud nhw’n ddeniadol i fusnesau ac unigolion lleol, gan gyfuno hyfforddiant, addysg a chodi ymwybyddiaeth drwy uwchsgilio drwy’r Rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol byddan nhw rŵan yn chwarae rhan newydd ac ymarferol i adfer ein treftadaeth leol.

Cadwch olwg ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol am fwy o ddiweddariadau.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF