Shopping in Wrexham

Fe fydd Wrecsam ar deledu cenedlaethol unwaith eto pan fydd Late Night Football Club yn darlledu nos Sul ar BBC 1 Wales.

Fe fydd Late Night Football Club – yn cael ei ddangos cyn pob un o gemau Cymru ac yn amlach wrth i’r tîm wneud cynnydd gobeithio 🙂

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Disgrifiad y BBC o’r rhaglen yw “cyfres o adloniant a cherddoriaeth hwyr y nos wedi’i gymysgu gyda phêl-droed sy’n cael ei gyflwyno gan y cyn chwaraewr rhyngwladol i Gymru, Robbie Savage a’r ddarlledwraig Polly James, ynghyd â’r cynhyrchydd ffilmiau a chefnogwr pêl-droed ffanatig, Jonny Owen.
“Fe fydd yn rhaglen hwyliog a choeth i gychwyn y parti a bydd pob pennod yn cael ei recordio o flaen cynulleidfa o gefnogwyr pêl-droed, yng nghartref pêl-droed Cymru, Wrecsam. Bydd pob pennod yn cynnwys sêr i siarad am bêl-droed a bydd yn llawn o ffilmiau a heriau.”

Fe fydd yn cael ei ddarlledu ar BBC Wales am 10.30pm ac ar yr iPlayer.

Cafodd y rhaglenni eu recordio ymlaen llaw yn y Rockin Chair.

Dywedodd y Cyng. Nigel Williams, Aelod Arweiniol Economi ac Adfywio, “Mae’n galonogol iawn fod cymaint o gwmnïau teledu bellach yn ffilmio o Wrecsam ac mae cael ein hystyried yn galon pêl-droed Cymru yn gydnabyddiaeth wych fod popeth yn digwydd yma ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd nifer ohonoch yn gwylio ac yn cael blas o gyffro’r cefnogwyr wrth i Gwpan y Byd gychwyn. Pob Lwc Cymru”

Cllr Nigel Williams, Lead Member for Economy and Regeneration said, “It’s really encouraging that so many TV companies are now filming from Wrexham and to be classed as being at the very heart of Welsh football is great recognition of everything that’s happening here right now. I hope many of you tune in and get the excitement of the fans as the World Cup begins. Pob Lwc Cymru”

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI