Silent disco

Ddydd Sul 13 Tachwedd, bydd y Tîm Lleoedd Diogel yn cynnal Disgo Distaw ac Arddangosfa Dân Gwyllt Dawel rhwng 4pm ac 8pm yng Nghanolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo.

Bydd llawer yn digwydd, gyda Reidiau Ffair, Stondinau Marchnad a Gwybodaeth. Bydd bwyd poeth a diod ar gael i’w prynu hefyd.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol? Dilynwch y cyfarwyddiadau fel ein bod ni’n gwybod eich bod chi wedi cofrestru ac yn barod i bleidleisio.

Mae tocynnau yn £3 y person neu £10 i deulu o 4.

Mae tocynnau ar gael yn yr Hwb Lles, 31 Stryd Caer a Dy Le Di yng Nghanolfan Adnoddau Parc Llai.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â saferplaces@wrexham.gov.uk.

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol?

PARATOWCH I BLEIDLEISIO