accommodation

Ydych chi’n berchen ar eiddo nad ydych yn gallu ei rentu, neu efallai eich bod yn berchen ar westy gydag ystafelloedd sbâr? Hoffech chi helpu pobl yn ein cymunedau i ddod o hyd i lety i’w cadw nhw’n saff? Os mai ia yw’r ateb yna rydym angen eich help!

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Rydym yn chwilio am lety dros dro yn Wrecsam a’r dalgylch ar gyfer rhai o’n cleientiaid. Os oes gennych rywbeth y credwch a allai fod yn addas, ac yr hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni;

Ffôn: 01978 292000
E-bost: Shirley.jones@wrexham.gov.uk neu Deborah.williams@wrexham.gov.uk

Gwerthfawrogir eich cefnogaeth yn fawr yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG