3G football pitches

Ychydig yn ôl, fe gyhoeddom fod llifoleuadau newydd am gael eu gosod ar y cae pob tywydd yn Ysgol Clywedog, ar Ffordd Rhuthun.

Rŵan, mae gennym ni newyddion hyd yn oed gwell – mae’r gwaith wedi’i orffen!

Mae hyn yn golygu y bydd y cae rŵan yn gallu cynnal gemau gyda’r nos a hyfforddiant fel ei gilydd – hyd yn oed ar ôl i nosweithiau’r hydref ddechrau byrhau.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Rydyn ni rŵan yn cymryd archebion ar gyfer unrhyw hyfforddiant a gemau dan lifoleuadau gan ddechrau o 1 Medi.

Ar gyfer y clybiau hynny sydd ymhellach i ffwrdd, mae archebion hefyd ar gael ar gyfer y caeau 3G â llifoleuadau yn y Waun, Morgan Llwyd a Queensway.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, gyda chyfrifoldeb am Hamdden: “Er y gall ymddangos ychydig yn gynnar i ni fod yn hyrwyddo pêl-droed dan lifoleuadau, mae nifer o archebion eisoes wedi’u cymryd ar gyfer gemau a hyfforddiant dan lifoleuadau ar y cae pob tywydd yn Ysgol Clywedog, a gwyddom nad yw’r galw ond yn debygol o gynyddu wrth i’r hydref agosáu.

“Mae’r llifoleuadau newydd bellach yn eu lle, felly byddai’n syniad da i glybiau a grwpiau chwaraeon gael eu harchebion i mewn rŵan.”

Ble ydw i’n archebu?

I archebu unrhyw un o’r caeau, cysylltwch â’ch canolfan hamdden a gweithgareddau agosaf.

Gellir archebu trwy gysylltu â:

  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun: 01691 778 666
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Clywedog: 01978 262 787
  • Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Morgan Llwyd: 01978 314 693
  • Stadiwm Queensway: 01978 355 826

Fel arall, gallwch archebu trwy wefan Freedom Leisure.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION