Ar ôl blwyddyn anarferol arall i’n myfyrwyr Lefel-A, fe hoffem ni longyfarch ein holl fyfyrwyr UG a Safon Uwch yn wresog am wneud mor arbennig o dda.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg, “Ar ôl blwyddyn anodd arall, mae’r disgyblion wedi cael canlyniadau gwych ac fe hoffwn i ddiolch iddyn nhw i gyd, yn ogystal â’u hathrawon a’u rhieni, am eu gwaith caled sydd wedi arwain at flwyddyn lwyddiannus arall o ganlyniadau.

“Rydym ni’n dymuno pob lwc a llwyddiant i bob un ohonynt yn y dyfodol wrth iddynt fynd ymlaen i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg uwch.

“Da iawn bawb.”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN