Mae’n bwysig cael pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon – ac mae gwneud yn siŵr y gall pobl anabl gymryd rhan yn y campau maent yn dymuno hyd yn oed yn bwysicach.

Mae ymdrechion clwb bowls yn Wrecsam i helpu aelodau gyda nam ar y golwg, anableddau dysgu a rhai sy’n gwella ar ôl cael strôc wedi cael eu cydnabod yn ddiweddar gan gorff cenedlaethol, sy’n ceisio cynyddu cyfranogiad pobl anabl mewn chwaraeon, a helpu clybiau chwaraeon i ehangu eu cynhwysiant.

Derbyniodd Clwb Bowls Parc Bradle Ruban insport Chwaraeon Anabledd Cymru am eu hymrwymiad a’u hymroddiad i gynhwysiant a phobl anabl, ar ôl gweithio’n galed i gynnig sesiynau ar gyfer pobl gydag ystod o anableddau.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Mae clwb Spot the Jack yn cynnig sesiynau i bobl gydag anableddau dysgu, drwy addasu’r gamp i ddarparu ar gyfer amryw o anableddau corfforol a dysgu, lle gall chwaraewyr a gofalwyr gymryd rhan yn y gêm ar arwyneb cynhwysol a hygyrch.

Mae’r clwb hefyd yn cynnig sesiynau Touchwood i aelodau gyda namau ar y golwg, lle mae chwaraewyr yn cystadlu mewn gêm wedi ei haddasu’n arbennig gydag offer cynhwysol sy’n darparu ar gyfer gwahanol namau.

Ac mae’r clwb hefyd yn cynnig sesiynau i bobl sy’n gwella ar ôl cael strociau, ac yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r Gymdeithas Strôc i gynnig y gefnogaeth sydd ei hangen.

Dywedodd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae Chwaraeon Anabledd yn cynnig modd ardderchog i bobl wneud ffrindiau newydd a chymdeithasu’n amlach, a gall hefyd gynnig cyfleoedd i adfer a chael therapi ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd cronig.

“Serch hynny, mae angen llawer o waith caled ar gyfer hyn ar ran y clybiau a grwpiau i sicrhau bod yr adnoddau a’r bobl gywir ar gael i gefnogi aelodau o’r fath.

“Mae Clwb Bowls Parc Bradle yn llwyr haeddu Rhuban insport Chwaraeon Anabledd Cymru am ei ymroddiad i’w holl aelodau, ac rwy’n llongyfarch pawb yn y clwb am eu hymdrechion.”

Dywedodd Terri Ritchie, swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru: “Mae hi wedi bod yn bleser gweithio gyda chlwb sy’n buddsoddi yn y gymuned, ac wedi ymrwymo i gynhwysiant a thegwch yn Wrecsam.

“Da iawn Bowls Bradley!”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU