autism awareness training
O'r chwith i'r dde: Peter, Linton, Nicolas, Karl, Annette, Lynn and Alec

Mae grŵp o bobl leol sy’n gweithio’n galed ac yn ymroddedig sy’n asesu busnesau yn Wrecsam i fod yn Lle Diogel    i gyd wedi derbyn eu tystysgrifau ymwybyddiaeth awtistiaeth ar ôl cwblhau a llwyddo mewn hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth.

Mae’r tîm Lleoedd Mwy Diogel yn grŵp o unigolion sy’n cael mynediad i Ofal Cymdeithasol i Oedolion, maent yn cael eu galw’n grŵp SWS.   Mae’r grŵp yn gweithio ar draws Wrecsam i asesu busnesau a gwasanaethau, i fod yn le diogel i unigolion diamddiffyn sydd ei angen, fel rhywun gydag Awtistiaeth.

COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU GWEITHGARWCH GRAEANU

Mae’r hyfforddiant yn dangos sut mae gwneud newidiadau bach yn gallu lleihau’r gorbryder i unigolion sy’n byw gydag awtistiaeth a’u helpu i deimlo’n fwy cynhwysol yn eu cymuned.  Mae’r hyfforddiant awtistiaeth, a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig, yn cefnogi Cod Ymarfer newydd Awtistiaeth.

Ers cwblhau eu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Awtistiaeth yn ddiweddar, byddant nawr yn gallu rhoi cymorth a chyngor i fusnesau lleol am fod yn awtistiaeth gyfeillgar yn ogystal ag annog y busnesau i gwblhau’r hyfforddiant eu hunain.  Mae’r hyfforddiant wedi helpu’r tîm i fod yn fwy ymwybodol o bobl sy’n byw gydag awtistiaeth.  Mae hefyd yn golygu eu bod nawr yn barod gyda’r wybodaeth i gefnogi busnesau lleol i wneud newidiadau i alluogi pobl gydag awtistiaeth i deimlo eu bod yn rhan o’u cymunedau eu hunain.   Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr a gall helpu i leihau’r gorbryder i unigolion gydag awtistiaeth a’u helpu i gael profiad cadarnhaol wrth ymweld â busnesau a gwasanaethau.

Mae’r grŵp yn angerddol am helpu pobl eraill ac wedi bod yn gweithio’n galed i helpu i wneud Wrecsam yn lle mwy diogel i bobl diamddiffyn.

Dywedodd y Cyng. Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, “Mae’r hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth yn adnodd am ddim gwych sydd ar gael i unrhyw fusnes neu sefydliad yn Wrecsam.   Mae’n wych bod y tîm Lleoedd Diogel eisoes wedi cwblhau’r hyfforddiant a gallant bellach roi eu gwybodaeth ar waith wrth ymweld â safleoedd.

Da iawn pob aelod o’r grŵp am dderbyn eu tystysgrifau.   Gobeithio y byddwch yn ysbrydoli llawer o bobl eraill i gwblhau’r hyfforddiant hefyd.”

Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn â sut y gallwch chi neu eich busnes gael budd o hyfforddiant ymwybyddiaeth awtistiaeth, gallwch gysylltu â Thîm Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol Wrecsam – Commissioning@wrexham.gov.uk

Derbyniwch y wybodaeth ddiweddaraf o ran graeanu yn syth i’ch mewnflwch

COFRESTRWCH FI RŴAN