Daeth 1500 o gefnogwyr a chasglwyr cerddoriaeth draw i’r ffair gerddoriaeth yn Nhŷ Pawb dros y penwythnos diwethaf.

Trefnwyd y digwyddiad gyda VOD Music, ac roedd dros 30 o werthwyr recordiau o ledled y DU yn bresennol, a chafwyd cerddoriaeth fyw a setiau DJ gan Halcyons Dreams.

Roedd y digwyddiad yn rhad ac am ddim a dyma oedd yr ail ddigwyddiad o’i fath i gael ei gynnal yn y lleoliad poblogaidd.

COULD YOU MAKE A DIFFERENCE TO THE LIFE OF A CHILD IN CARE?

Gan eu bod wedi bod yn boblogaidd, rydym yn sicr y bydd y trefnwyr yn ôl eto’n fuan, felly byddwn yn gadael i chi wybod.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, Colin Trueman (Vod Music): “Fe gawsom ail ddigwyddiad gwych yn Nhŷ Pawb ac roedd hyd yn oed yn fwy o lwyddiant a mwy o faint na’r tro cyntaf. Fe hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd ac i’r holl staff am eu help. Roedd yr awyrgylch yn wych ac fe fyddwn ni’n nôl eto’n fuan.”

Is fostering for you?

FIND OUT MORE ABOUT FOSTERING