Gormod o lyfrau? Dim digon o amser? Dim syniad beth i’w ddewis nesaf?

Peidiwch a phoeni, gall BorrowBox ddatrys y broblem.

Ffordd newydd o gael gafael ar e-lyfrau ac e-lyfrau sain am ddim yw BorrowBox, gan ddefnyddio’ch aelodaeth yn Llyfrgell Wrecsam, ac mae ganddynt restr allai fod yn ddefnyddiol iawn i chi.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

Maent wedi creu rhestr o’r 100 o e-lyfrau gorau a’r 50 o e-lyfrau sain gorau i’w darllen cyn i chi farw – casgliadau sy’n cynnwys yr holl deitlau y dylech fod wedi eu darllen.

I gael mynediad at BorrowBox cliciwch yma a dilynwch y ddolen.

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR