Bydd Amgueddfa Wrecsam yn mynd â ni yn ôl i’r ysgol fel rhan o arddangosfa newydd sbon sy’n agor yn gynnar y flwyddyn nesaf – ac mae angen eich help arnyn nhw i’w roi at ei gilydd!

Mae’r Amgueddfa’n gwahodd holl gyn-ddisgyblion ysgolion ym Mwrdeistref Sir Wrecsam i ddod â’u lluniau a’u memorabilia hen ysgol i’w gweld a’u sganio i’w defnyddio yn yr arddangosfa.

Byddwch yn gallu dod â’ch atgofion ynghyd â dau ddigwyddiad diwrnod agored arbennig i’w cynnal yn yr Amgueddfa ddydd Gwener Tachwedd 15 a dydd Sadwrn Tachwedd 16 rhwng 11am-3pm.

Felly beth am gael sïon o gwmpas yn yr atig a gweld beth allwch chi ddod o hyd iddo!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Amgueddfa Wrecsam ar 01978 297460 neu Museum@wrexham.gov.uk

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD