Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi trefnu Parti Calan Gaeaf ar eich cyfer ddydd Sadwrn, 26 Hydref, ar Sgwâr y Frenhines, lle gallwch gymryd rhan mewn gemau arswydus gyda’ch heddlu lleol.*

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Yn ogystal â hwyl a gemau Calan Gaeaf, bydd digonedd o gyngor atal troseddu, cyfle i gael golwg agos ar gerbydau gwasanaethau brys a gallwch gymryd rhan yn y cwis.

*Rhaid i blant fod gydag o leiaf un oedolyn priodol dros 18 oed.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD