Old Roof Tiles Building House

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau i weithio o fewn yr Adran Tai ac Economi.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn dynamig ac egnïol weithio o fewn ein Tîm Comisiynu Tai Gwag.

Rydym yn gofalu am 11,200 o dai ar draws Wrecsam a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ein helpu i sicrhau bod ein tai gwag yn y cyflwr gorau posibl.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Ydych chi’n barod am yr her? Dyma ychydig o wybodaeth bellach am y swydd…

Gwybodaeth am y Swydd

Mae’r rôl yn cynnwys paratoi arolygon manwl a rhestrau gwaith ar gyfer ein tai gwag.

Mae hefyd gwaith rheoli ôl-gontract mewn perthynas â thai sy’n cael eu hailwampio gan gontractwyr mewnol ac allanol.

Yn syml, mae ein Syrfewyr Adeiladau yn sicrhau bod ein tai yn cael eu hadfer, ac yn bodloni ein safonau, mewn modd amserol ac effeithlon.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Mae swydd-ddisgrifiad manwl ar gael ar ein gwefan.

Neu os ydych eisiau sgwrs anffurfiol am y swydd, ffoniwch 01978 315377.

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 11 Ionawr.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi 🙂

GWYCH…DDANGOSWCH Y SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH