Ofgem energy price cap, gas and electricity tariffs Wrexham
Ar ran Swyddfa’r Cabinet y DU

Mae capiau ar brisiau ynni yma i wneud yn siŵr eich bod chi’n talu pris tecach am eich nwy a’ch trydan.

Beth yw capiau ar brisiau ynni?

Mae Ofgem a Llywodraeth y DU wedi cyflwyno capiau ar brisiau er mwyn sicrhau bod defnyddwyr, yn enwedig y rhai sy’n fwy agored i niwed, yn talu pris tecach am eu hynni ac yn cael eu diogelu rhag talu gormod.

Maent yn seiliedig ar y costau mae Ofgem (rheoleiddiwr ynni Prydain Fawr) yn cyfrifo y mae angen i gyflenwyr ei wario i gael ynni i’ch cartref.

Sut mae capiau ar brisiau yn gweithio?

Mae capiau ar brisiau’n gweithio drwy gyfyngu ar faint y gall cyflenwyr ei godi arnoch fesul uned o ynni.

Os bydd y costau yn gostwng, mae’r capiau yn gwneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo’r arbedion.

Nid ydynt yn cyfyngu ar gyfanswm eich bil a fydd yn amrywio yn dibynnu ar faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio.

A oes capiau ar bris pob tariff ynni?

Tariffau yw’r gyfradd y byddwch yn ei dalu am eich nwy a’ch trydan.

Mae cap ar bris eich tariff os byddwch yn…

A ydw i wedi fy niogelu gan gapiau ar brisiau ynni?

Nid oes angen i chi wneud dim i ddiogelu eich pris – eich cyflenwr fydd yn cymhwyso’r capiau.

Gall eich cyflenwr ddweud wrthych os oes cap ar bris eich tariff ynni. Mae’n rhaid i’ch cyflenwr hefyd ysgrifennu atoch i ddweud wrthych os bydd eich tariff yn newid mewn ffordd a allai eich rhoi o dan anfantais, neu os na fydd y tariff rydych arno ar gael mwyach.

Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich cyflenwr, gallwch weld fwy yma.

Gwnewch yn siŵr eich bod ar y tariff gorau

Hyd yn oed os bydd eich pris wedi’i ddiogelu, dylech chwilio am gynigion gwell o hyd i weld a allech arbed mwy o arian.

Siaradwch â’ch cyflenwr neu edrychwch ar ei wefan i weld pa dariffau sydd ar gael ganddo ac a allwch dalu llai.

Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan cymharu prisiau i weld a all cyflenwr arall wneud cynnig gwell i chi.

ARBED ARIAN