Wrexham Council Cleaning Jobs

Os oes gennych chi brofiad o lanhau neu fod awydd arnoch i roi cynnig ar rywbeth newydd, mae nifer o gyfleoedd gwaith ar gael ar hyn o bryd…

Mae Gwasanaethau Glanhau Cambrian yn gangen fasnachu y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn llwyr berchen arni ac maent yn chwilio am staff newydd.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae’r cwmni yn cynnig gwasanaethau glanhau masnachol i swyddfeydd, ysgolion ac amryw o adeiladau eraill. Maent hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau glanhau arbenigol, cynnal a gwasanaethau cysylltiedig. Maent yn cyflogi dros 200 o bobl ac mae sawl swydd wag wedi eu rhestru ar eu gwefan.

Maen nhw’n cynnig graddfa sylfaenol o £8.55 yr awr, 23 diwrnod o wyliau bob blwyddyn a gwyliau’r banc (neu lwfans cyffelyb i weithwyr a staff wrth gefn mewn ysgolion), tâl salwch a’r cynllun pensiwn llywodraeth leol.

Os oes gennych chi ddiddordeb rhowch ganiad iddyn nhw ar 01978 315643 neu ewch i’w gwefan.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch