Parking

Wrth iddi brysuro yn Wrecsam cyn y Nadolig, rydym yn atgoffa gyrwyr y gallant gael dirwy am barcio mewn ardaloedd cyfyngedig neu fynd dros eu hamser yn y meysydd parcio – yn cynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Mae hyn yn cynnwys unrhyw stryd ble mae llinellau melyn ac yn enwedig mewn ardaloedd prysur fel Stryt Egerton, Stryt y Brenin a Stryt y Dug, baeau llwytho, meysydd parcio a’r ardaloedd i gerddwyr yng nghanol y ddinas yn ogystal â’r cyfyngiadau mewn ardaloedd poblogaidd megis Traphont Ddŵr Pontycysyllte.

Gall parcio’n anghyfrifol gostio £70 i chi i ddechrau ac os na fyddwch yn ei dalu, mae’r gost yn cynyddu. Mae’r Cyngor yn olrhain pob dirwy parcio mae’n eu cyhoeddi.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI