Ty Pawb

Dydd Iau Pawb yw diwrnod digwyddiadau creadigol a dysgu wythnosol Tŷ Pawb.

Trwy gydol y dydd, bydd pob math o weithgareddau dychmygus ar gael i bobl o bob oedran a gallu. Felly p’un a ydych am fod yn greadigol neu am fwynhau cerddoriaeth fyw neu gael paned a sgwrs, Dydd Iau Pawb yw’r diwrnod i chi!

Dyma grynodeb o’r pethau a fydd yn mynd ymlaen:

Plant Bach

Dawnsiwch gyda’ch un bach mewn sesiwn symud a chwarae greadigol hwyliog a deinamig. Bydd thema’r dosbarth wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfeydd celf yn Nhŷ Pawb a byddant yn defnyddio cyfuniad o bropiau, caneuon, gemau a’ch dychymyg.

 • Mae Mini Movers ar agor i bob plentyn dan 4 oed
 • Bydd ymlaen yn y Lle Perfformio yn Nhŷ Pawb o 9.30am tan 10.15am

Tŷ Dance

Canolbwyntio ar symudedd, ffitrwydd a dawns, gyda chymysgedd o arferion wedi eu hunan-gyfeirio neu eu dysgu. Bydd y dosbarthiadau’n cynnwys gwaith â phropiau, gweithio mewn parau, ac ymarferion dawnsio’n sefyll neu mewn cadair.

  • Mae Tŷ Dance yn addas i unrhyw un dros 40 oed.
  • Bydd ymlaen yn y Lle Perfformio o 10.30am tan 12.30pm.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Ymwybyddiaeth Ofalgar – Tynnu Lluniau

Gweithgaredd i annog tawelwch, hapusrwydd a chreadigrwydd, wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfa bresennol – ‘Ai’r Ddaear yw Hon?’ Nid oes angen profiad.

 • Bydd ymlaen yn Oriel 1 o 1pm tan 2pm.
 • Mynediad am ddim.

Siediau Dynion

Sefydlwyd Siediau Dynion yn Wrecsam yn 2016 gan Stephen a Derek yng Nghanolfan Gymunedol Gwersyllt. Nod y grŵp yw goresgyn allgáu cymdeithasol ac annog dynion a merched i gymryd rhan yn eu cymuned leol a’i gwneud yn well lle. Dewch i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft a dylunio, chwarae gêm bwrdd neu i gael sgwrs dros goffi.

 • Mae Siediau Dynion ar agor i ddynion a merched dros 18 oed.
 • Bydd ymlaen yn Oriel 2 o 1pm tan 2pm.

Te, Coffi, Sgwrs a gweithgareddau tynnu llun

Dewch draw am sgwrs a phaned a gallwch ddewis cymryd rhan mewn gweithgaredd tynnu llun os ydych yn teimlo’n ysbrydoledig!

 • Mynediad am ddim.
 • Bydd ymlaen yn Oriel 2 o 1pm tan 2pm.

Dawnsio i Blant

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol gyda chyfleoedd i archwilio coreograffi creadigol. Bydd thema’r dosbarth wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfeydd celf sydd i’w gweld yn Nhŷ Pawb.

   • Gweithgaredd i blant 5 oed +
   • Bydd ymlaen yn y Lle Perfformio o 4pm tan 5pm.
   • Y gost yw £3.50 y plentyn.

Sesiynau Bywluniad

Digwyddiad wythnosol yw hwn. Ei sesiwn heb ei drin yn gweithio o fodel bywyd.

 • Mae’r sesiwn yn rhedeg o 6.30pm-8.30pm.
 • Cost yw £11 y sesiwn. Mae cyfradd gonsesiwn o £8 ar gael hefyd.

Sut i archebu lle

Os hoffech ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau a restrir uchod, archebwch eich lle trwy ffonio Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu e-bostiwch: typawb@wrexham.gov.uk

Cyngerdd am ddim yn ystod y dydd

I orffen y cyfan bydd Achille Jones, Gitarydd Clasurol, yn perfformio yn ein Lle Hyblyg (sef Sgwâr y Pobl) o 1pm tan 2pm. Mae hwn yn rhan o’n arddangosfeydd cerddoriaeth fyw a gynhelir bob pythefnos.

Achille Jones

Nid oes angen archebu lle i’r cyngerdd. Dewch draw i fwynhau!

Dywedodd Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau Diogelwch y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cynghorydd Hugh Jones: “Rwy’n croesawu’r ystod eang o weithgareddau sy’n cael eu cynnal yn Nhy Pawb. Mae yna rywbeth i apelio at bob oed a gallu.

“Eisoes mae Ty Pawb yn dod yn ganolbwynt i bobl o bob rhan o Wrecsam a thu hwnt. Rwy’n siŵr y bydd y masnachwyr sydd wedi ymrwymo i Dy Pawb yn falch o weld yr atyniadau sylweddol ac atyniadau eang.”

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI