Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau.

Mae Cyngor Wrecsam yn un o’r darparwyr tai cyngor mwyaf yng Nghymru.

Yn wir, rydym ni’n darparu tua 12,000 o gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae cadw’r tai hyn mewn cyflwr da yn bwysig dros ben.

Ac efallai mai dyma lle gallwch chi ein helpu ni?

Mae gennym nifer o swyddi gwag yn ein tîm trwsio tai ar hyn o bryd – yn amrywio o asiantau safle i syrfewyr adeiladau.

Felly os ‘da chi’n meddwl bod y sgiliau cywir gennych, beth am edrych beth sydd ar gael?

A chofiwch, gall gweithio i’r Cyngor fod yn ddewis da ar gyfer eich gyrfa – mae’n debygol iawn y cewch bensiwn, gwyliau hael a chryn dipyn o sefydlogrwydd a hyblygrwydd.

Cymerwch gipolwg…

IE…DANGOSWCH GYFLEOEDD SWYDD I MI! NA…DWI’N IAWN DIOLCH