Mae ein cystadleuaeth ffotograffiaeth Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 nawr ar agor!

Roedd y gystadleuaeth yn llwyddiannus iawn y llynedd a gwnaethom dderbyn lluniau anhygoel a dynnwyd drwy gydol y flwyddyn o bensaernïaeth a mannau hardd o amgylch y fwrdeistref sirol a dynnwyd gan ffotograffwyr amatur.

Rydym yn rhedeg y gystadleuaeth eto gydag un gwahaniaeth – rhaid i bob cais ein cyrraedd erbyn dydd Sul 23 Medi felly ewch ati i edrych drwy eich lluniau a dechrau anfon eich cynigion atom.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Ardaloedd cydnabyddedig o harddwch naturiol eithriadol

Mae’r beirniaid yn gobeithio gweld detholiad arall o luniau hyfryd – wedi’r cyfan mae gennym sawl ardal gydnabyddedig o harddwch naturiol eithriadol, mae tri o Ryfeddodau Cymru yma, dau eiddo’r ymddiriedolaeth genedlaethol ac wrth gwrs y Draphont Ddŵr ym Mhontcysyllte.

Megis dechrau yw hynny. Mae gennym y parciau gwledig hefyd, pensaernïaeth gwych yn ein heglwysi a hen adeiladau, pontydd, camlesi ac wrth gwrs y sawl dyfrffordd sy’n llifo drwy’r fwrdeistref sirol.  Yna mae’r holl ddigwyddiadau awyr agored gwych – Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, Diwrnod Chwarae, O Dan y Bwâu, dathliadau RAF100 a Rhyddid, sy’n rhoi cyfleoedd gwych i dynnu ffotograffau da.

Dylai pob llun a anfonir gynnwys lleiafswm cydraniad o 300dpi a’r fformatau ffeiliau a dderbynnir yw Tiff, Psd, Epos, Jpeg, pdf cydraniad uchel.

Tynnu llun ar unrhyw adeg o’r flwyddyn

Gellir tynnu’r lluniau ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ond mae’n rhaid iddynt fod yn rhywle o fewn y fwrdeistref sirol.  Bydd 13 delwedd yn cael eu cynnwys yng Nghalendr 2019 – un ar gyfer y clawr ac un ar gyfer pob mis o’r flwyddyn.  Sylwer mai maint y lluniau fydd yn cael eu hargraffu fydd 295mm x 295mm ac felly dylai lluniau gael eu torri i’r maint hwn neu fod yn ddigon mawr i gael eu torri i’r maint hwn.

Unwaith eto, nid oes gwobr, ond fe fydd pob un o’r enillwyr yn cael copi o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 fel arwydd o ddiolch.

Gallwch gyflwyno cynifer o ginigion ag a hoffwch!

Dywedodd Cyng Andy Williams, Maer Wrecsam, “Cyflwynwyd ffotograffau arbennig iawn y llynedd ac mae wedi gosod safon uchel ar gyfer cystadleuaeth galed iawn. Rwy’n edrych ymlaen at eu gweld i gyd wrth iddynt gyrraedd ac at weld y detholiad terfynol. Pob lwc i bawb.”

Dylid anfon pob ffotograff at calendar@wrexham.gov.uk

Mae telerau ac amodau’n berthnasol

Cymrwch olwg ar ennillwyr blwyddyn diwethaf:

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION