Wyddoch chi ein bod yn gyfrifol am gludo tua 2,00 o blant rhwng 4 a 16oed i’r ysgol ar draws y fwrdeistref sirol? Mae’r rhain yn bant sy’n gymwys am gludiant am ddim i’w hysgol agosaf.

Os yw eich plentyn yn gymwys am gludiant am ddim dylech eisoes fod wedi cael eich llythyr cadarnhau yn ogystal â phas bws. Ond gyda mis Medi ar y gorwel, rydym yn atgoffa rhieni a gwarcheidwaid i wneud cais am bas bws ar unwaith os credwch fod eich plentyn yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim.

Gallwch wirio i weld os yw eich plentyn yn gymwys trwy edrych ar ein meini prawf yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cludiant ysgol, gallwch e-bostio staff yn school.transport@wrexham.gov.uk

Fedrwn ni ddim sicrhau bydd ceisiadau hwyr yn cael eu trefnu mewn pryd ar gyfer wythnos gyntaf yr ysgol, felly efallai bydd yn rhaid i chi ystyried gwneud trefniadau amgen am ychydig.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION