Our ICT Dept needs you pointing finger
Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau.

Wedi cael digon o gontractau tymor byr? Wedi colli diddordeb yn eich swydd bresennol?

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn chwilio am ddadansoddwr technegol profiadol i ymuno’r tîm isadeiledd TGCh talentog.

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm ag ystod o sgiliau a fydd yn ail-lunio’r gwasanaeth ar gyfer ein gweithwyr a’n cwsmeriaid dros y blynyddoedd nesaf.

Ychwanegwch at eich gyrfa a meithrin doniau newydd mewn amgylchedd sydd yn ddigon mawr i gynnig twf gyrfaol ond yn ddigon bach i ddatblygu sgiliau unigol.

FEDRAI DDIM AROS, CYMERWCH FI I’R FFURFLEN GAIS.

Beth allwch chi ei wneud i ni?

Ydych chi’n gallu arddangos gwybodaeth a phrofiad o weithio mewn amgylchedd TGCh prysur?

Byddwch yn darparu, cefnogi a chynnal cynnyrch a gwasanaethau gwahanol sydd ar y cyd yn ffurfio gwasanaeth cyfrifiadurol dibynadwy a chost effeithiol i gefnogi anghenion busnes yr awdurdod.

Er y cefnogir ystod eang o dechnolegau gan y tîm, byddai profiad o ddefnyddio technoleg Cisco, Rhwydwaith Ardal Eang, Rhwydwaith Ardal Leol a Di-wifr yn fanteisiol yn ogystal â gwybodaeth am Firewall, UTM a datrysiadau diogelwch eraill.

Rydym eich angen chi!

Os y gallwch ddarparu gwasanaethau cynnal o ansawdd a gyda lefel uchel o arloesi a chreadigrwydd wrth ddatrys problemau technegol neu ddatblygu atebion yna rydym eich hangen chi.

YDW! RYDW I EISIAU YMGEISIO!
NA, MI WNÂI ANWYBYDDU’R CYFLE RHAGOROL HWN