ICT Apprentice Job Vacancy Computers

Yn debyg i nifer o swyddi eraill, mae gyrfa mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu wedi creu ystrydebau penodol dros amser, ac nid ydynt bob amser yn rhai cyfareddol.

Mae TGCh yn gwneud i chi feddwl am swyddfa boeth, yn syllu ar yr un sgrin cyfrifiadur a gweithio oriau maith, heb lawer o gwmni…ond nid dyma’r achos os fyddwch yn gweithio i ni 🙂

Ein tîm gwych

Mae ein tîm technegol yn cynnig cefnogaeth i dros 2,500 o staff y cyngor – nid cymorth dros y ffôn yn unig yw hyn…mae ein tîm yn teithio i wahanol adeiladau’r cyngor ac yn rhoi cymorth ochr y ddesg i’n gweithwyr.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae ein tîm yn cadw rheolaeth ar ein holl dechnoleg fel bod gweithwyr eraill y cyngor yn gallu darparu gwasanaethau pwysig i Wrecsam gyda chyn lleied o ymyrraeth â phosib’.

Allwch chi fod yn rhan o’n tîm?

Rydym yn chwilio am ddau Gynorthwyydd Cymorth TGCh (Prentisiaid Modern), felly os ydych yn ifanc ac yn awyddus am her, darllenwch ymlaen.

Mae’r ddwy brentisiaeth yn 37 awr yr wythnos, gyda graddfa gyflog prentis ac wedi’u lleoli yn yr Hen Lyfrgell ar Sgwâr y Frenhines.

Rydym yn chwilio am rywun gydag o leiaf pum cymhwyster TGAU (gan gynnwys Mathemateg a Saesneg), a byddai profiad o ddefnyddio pecynnau Microsoft Office hefyd yn ddefnyddiol.

Mae’n bwysig deall nad yw hon yn rôl TGCh arferol, mae hon yn swydd sydd wedi’i chanolbwyntio ar gwsmeriaid, gyda llawer o ryngweithio, felly er bod sgiliau TGCh sylfaenol yn bwysig, byddwch angen brwdfrydedd a sgiliau addasu a chyfathrebu ardderchog hefyd.

A pheidiwch â meddwl bod ein prentisiaethau wedi’u lleoli yn yr ystafell ddosbarth yn unig…byddwch yn cael profiadau ymarferol o roi cymorth TGCh – wedi’r cyfan, dyma’r ffordd orau o ddysgu 🙂

Mae’n gyfle i wella eich sgiliau a chael profiad ymarferol gwerthfawr, a chael cyflog wrth wneud hynny 🙂

Byddwch yn cwblhau BTEC lefel 2 a 3 Diploma mewn Cymhwysedd Proffesiynol ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol TG a Telathrebu.

Mae ein prentisiaid yn cael eu trin fel ein gweithwyr eraill, gyda chontract cyflogaeth a gwyliau.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Am ragor o wybodaeth am ein prentisiaethau TGCh, cliciwch ar y ddolen isod i weld y swydd-ddisgrifiad llawn.

Os ydych chi’n credu bod gennych y sgiliau sydd eu hangen, y cam nesaf yw ymgeisio – dyma ran gyntaf eich siwrnai gyffrous gyda ni 🙂

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 30 Awst.

IE…DWI EISIAU GWELD Y SWYDD!