Mae’r haf yn prysur agosáu – sy’n golygu ychydig o bethau. Tywydd braf, hufen iâ, barbeciw .. mae’r rhestr yn mynd ymlaen. Ond yn bwysicach, mae’n nodi dychweliad O Dan Y Bwâu!

Nawr ar ei wythfed flwyddyn, mae’r cyngerdd awyr agored hwn yn cael ei gynnal ar odre Pont Ddŵr Pontcysyllte (rhan o Safle Treftadaeth y Byd Wrecsam), am roi ymlaen ei sioe fwyaf hyd yn hyn, felly yn bendant nad yw’n un i’w fethu.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Enwyd y cyngerdd blynyddol hwn y Digwyddiad Ymwelwyr Gorau (O dan 7.5k o bobl) yng Ngwobrau Twristiaeth Gogledd Cymru yn ogystal â’r ail orau yng Nghymru gyfan (death yn ail i’r Rownd Gynderfynol Nghynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm y Mileniwm!) felly gallwch fod yn sicr y bydd galw mawr am docynnau i’r digwyddiad poblogaidd hwn.

Os ydych eisiau atgoffa eich hunain o beth sy’n gwneud O Dan Y Bwâu mor arbennig, edrychwch ar hwn :

Am fwy o wybodaeth a diweddariadau am y digwyddiad dilynwch O Dan Y Bwâu ar Facebook

Peidiwch â cholli’ch cyfle i brynu tocynnau, cliciwch ar y botwm isod i’w prynu rŵan…

Prynwch eich tocynnau yma