Boed hi’n ddiwrnod gwlyb neu’n ddiwrnod braf, mae digon o ffyrdd i gadw eich plant yn brysur dros hanner tymor mis Mai eleni.

Edrychwch ar y rhestr isod i weld beth sy’n digwydd mewn canolfannau hamdden ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Canolfan Hamdden y Waun – 01691 778666

Nofio am ddim
Dydd Sul 2-3pm

Sesiwn Sblasio i’r Teulu (Teulu o 4)
Dydd Iau 11am-12pm

Cyflwyniad i Wersi Nofio
Dydd Mercher 29 Mai 2019
Cwrs 3 diwrnod
Ar gyfer plant rhwng 4 a 5 oed
9-9.30am
Ar gyfer plant rhwng 6 ac 8 oed
9.30–10am
Ar gyfer plant 9 oed +
10–10.30am

Aerobeg Dŵr i’r Teulu
Dydd Mercher 12.15–1pm

COULD YOU MAKE A DIFFERENCE TO THE LIFE OF A CHILD IN CARE?

Campfa Iau
Sesiwn ffitrwydd yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr
Ar gyfer plant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Mawrth a dydd Iau 11am–12pm

Gwyn Evans – 01978 269540

Nofio Am Ddim
Dydd Iau 2-3pm
Ar ddydd Sul 10-11am

Cyflwyniad i Wersi Nofio
Yn dechrau ddydd Mawrth, 28 Mai, cwrs 4 diwrnod
Ar gyfer plant rhwng 4 a 5 oed
9-9.30am
10-10.30am
11.15–11.45am
Ar gyfer plant rhwng 6 a 7 oed
9.30-10am
10.30-11am
11.45am–12.15pm

Aerobeg Dŵr i Blant
Dydd Mercher 2.15–3pm

Sesiwn Campfa Iau
Sesiwn ffitrwydd yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr
Ar gyfer plant rhwng 11 a 15 oed
Ar ddydd Sul 11am–12pm

Byd Dŵr – 01978 297300

Nofio Am Ddim
Dydd Mawrth – dydd Gwener 2–3pm
Ar ddydd Sadwrn 3.30 – 4.30pm

Sesiwn Sblasio i’r Teulu (Teulu o 4)
Ar ddydd Sul 9-11am

Cyflwyniad i Wersi Nofio
Yn dechrau ddydd Mawrth, 28 Mai, cwrs 4 diwrnod
Ar gyfer plant rhwng 3 a 4 oed
9–9.30am
Ar gyfer plant rhwng 5 a 6 oed
9.30–10am

Gwersi nofio synhwyraidd i blant ag Awtistiaeth
Mae’n rhaid cael rhiant/gwarchodwr â phob plentyn
Yn dechrau ddydd Mawrth, 28 Mai, cwrs 4 diwrnod
Ar gyfer plant rhwng 3 a 6 oed
10–10.30am
Ar gyfer plant 7 oed a hŷn
10.30–11am

Sesiwn Ffitrwydd Iau
Sesiwn ffitrwydd yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr
Ar gyfer plant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Iau 10 – 11am
**Bydd y Byd Dŵr ar agor ddydd Llun Gŵyl y Banc, Nofio Am Ddim rhwng 12pm ac 1pm

Queensway – 01978 355826

Campfa Iau
Sesiwn ffitrwydd yn y gampfa dan oruchwyliaeth hyfforddwr
Ar gyfer plant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Mawrth a dydd Iau 4-5pm
Cofiwch ddod â’ch Cerdyn Nofio Am Ddim Freedom gyda chi. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi un, gallwch gael cerdyn am ddim ar ôl i chi gyrraedd.

Is fostering for you?

FIND OUT MORE ABOUT FOSTERING