Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau i’w gwneud dros hanner tymor yr wythnos nesaf, gymerwch olwg ar y rhestr isod:

Mae’r digwyddiadau hyn i gyd am ddim, ond dim ond blas ydyn nhw ar yr hyn sydd ar gael ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. I weld holl ddigwyddiadau’r cyngor drwy gydol yr hanner tymor, ewch i facebook.com/cyngorwrecsam.

25 Mai – 3 Mehefin
Sesiynau Crefft Elfed
Llyfrgell Wrecsam
Gweithgareddau crefft gan gynnwys creu baneri bach Elfed a chlustiau Elfed, gosod y trwnc ar Elfed, yn ogystal â helfa drysor ar thema Elfed!  Does dim angen cadw lle.  Ffoniwch (01978) 292090 i gael rhagor o fanylion. Addas ar gyfer BOB oed.
AM DDIM

Mai 28, 1-3pm
Hyfforddiant Tennis
Parc Acton
Cyfarfod wrth y cyrtiau tennis  Argymhellir eich bod yn cadw lle. Ffoniwch 01978 763140 i gadw lle neu anfonwch neges e-bost at countryparks@wrexham.gov.uk i gael rhagor o fanylion. Addas i blant rhwng 6 a 14 oed.
AM DDIM

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Mai 28, 2-4pm
Paentio Cerrig Bychain
Llyfrgell Gwersyllt
Dewch i roi cynnig ar baentio cerrig bychain a chreu eich creadur carreg eich hun! Addas i bob oed; rhaid i oedolyn aros gyda phlant dan 8 oed. Ffoniwch 01978 722890 i gael rhagor o fanylion.
AM DDIM

Mai 29, 3.30-4.30pm
Paws to Read
Llyfrgell Rhiwabon
Addas i blant rhwng 3 ac 8 oed. Ymunwch â ni am sesiwn stori ryngweithiol. Ffoniwch 01978 822002 i gael rhagor o fanylion.
AM DDIM

Mai 30, 1.30-3.30pm
Hyfforddiant Tennis
Y Parciau
Addas i blant rhwng 6 a 14 oed. Cyfarfod wrth y cyrtiau tennis. Argymhellir eich bod yn cadw lle. Ffoniwch 01978 763140 i gadw lle neu anfonwch neges e-bost at countryparks@wrexham.gov.uk.
AM DDIM

Mai 30, 2-2.30pm
Stori a Chân
Llyfrgell Wrecsam
Amser stori yn y Gymraeg fydd yn cynnwys un o straeon Elfed.  Mae clytwaith eiconig a chymeriad chwareus Elfed wedi ei wneud yn ffefryn mawr mewn miliynau o gartrefi ledled y byd. Mae Elfed yn annog plant i dderbyn gwahaniaethau pobl eraill ac arfer goddefgarwch a charedigrwydd. Gwahoddir plant i wisgo eu dillad mwyaf llachar i’n helpu ni i ddathlu’r eliffant hoffus hwn.  Ffoniwch (01978) 292090 i gael rhagor o fanylion.
AM DDIM


Mehefin 1
Digwyddiad Adeiladu Lego Mawr, 10am-4pm
Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor
Bydd y meistr Lego, Steve Guiness – boi y brics—yn ymuno â ni yn y ganolfan ymwelwyr i adeiladu model wrth raddfa dros 4 metr o faint o Draphont Ddŵr Pontcysyllte. Dewch draw i gymryd rhan – helpwch ni i adeiladu’r campwaith LEGO anhygoel hwn. Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01978 822912 neu anfon neges e-bost at: TrevorVisitor.Centre@canalrivertrust.org.uk
AM DDIM

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU