Children's Services

Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor Llawn ddydd Iau, 22 Tachwedd am 2pm yn Neuadd Y Dref.

Y brif eitem ar y Rhaglen yw’r Cynllun Datblygu Lleol a gofynnir i Aelodau gytuno ar gyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol a dogfennau cysylltiol i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio gael eu hystyried fel rhan o’r Archwiliad Cyhoeddus.

Os yw’r Cyngor yn gytûn, bydd Arolygydd annibynnol yn ystyried cadernid y Cynllun Datblygu Lleol a’r holl sylwadau a wnaed gan y cyhoedd a phartïon eraill. Yn ystod gwrandawiadau’r Archwiliad Cyhoeddus a fydd yn cael eu cynnal dros sawl mis yn ystod 2019. Bydd y cyhoedd a phartïon eraill â diddordeb, yn cynnwys Aelodau Etholedig, yn cael bod yn bresennol yn ystod y gwrandawiadau, yn ôl disgresiwn yr Arolygydd.

Gallwch weld y rhaglen yma.

Bydd y cyfarfod yn cael ei weddarlledu hefyd ac mae’r manylion ar sut i’w wylio i’w gweld yma.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN