Children's Services

Mae’r Bwrdd Gweithredol yn cwrdd yfory, ac estynnir gwahoddiad i chi wylio’r trafodion ar-lein.

Ar y rhaglen ar gyfer cyfarfodydd y mis hwn:

  • Rhaglen Gyfalaf 2020/21-2024/25
  • Hen Ysgol Pontfadog
  • Ardal Chwarae a Chae Hamdden Marford, Lôn Pwll Clai, Marford
  • Adroddiad Arolygu Gofal Cymdeithasol
  • Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2021/22
  • Gosod Cyllideb a Rhenti’r Cyfrif Refeniw Tai 2021/22
  • Mesurau i Fynd i’r Afael â Thipio Anghyfreithlon gan gynnwys Newid mewn Ymddygiad

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Gweler y rhaglen a’r adroddiadau yma: https://moderngov.wrecsam.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=129&MId=5092&LLL=0

Mae’r cyfarfod yn cychwyn am 10am a gallwch ddefnyddio’r ddolen i’w wylio ar-lein: https://wrexham.public-i.tv/core/portal/home

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU