Bydd yr enwog Magi Ann yn ymweld â llyfrgelloedd Gwersyllt a Rhiwabon yn ystod y sesiynau stori a chrefft ddydd Mercher, 21 Awst, ac mae gwahoddiad i chi gymryd rhan yn yr hwyl.

Fe gewch gyfle i wneud amrywiaeth o grefftau, cyn mwynhau stori a chanu ambell gân a chael ymweliad gan yr enwog Magi Ann.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Mae’r sesiynau yn rhai dwyieithog ac yn cael eu cynnal ar yr adegau canlynol:

Llyfrgell Gwersyllt, 10.30-11.30am

Llyfrgell Rhiwabon, 2-3pm

Mae’r sesiynau’n addas ar gyfer plant 0-8 oed ac yn costio £1.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION