Bydd digwyddiadau brawychus yn digwydd yr hanner tymor hwn yn Marchnad y Cigydd a’r Farchnad Cyffredinol.

Ddydd Sadwrn, 26 Hydref, bydd Helfa Bwmpenni ym Marchnad y Cigydd rhwng 10am a 2.30pm. Bydd angen i chi gyfri sawl pwmpen a welwch o amgylch y farchnad, a bydd enwau pawb sy’n cael yr ateb yn gywir yn mynd i’r raffl i ennill hamper o siocled. Mmmmm 🙂

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Yn y Farchnad Gyffredinol bydd Monsterbots a gweithgareddau plant ddydd Sadwrn, 26 Hydref a dydd Iau 31 Hydref, rhwng 11am a 2pm, a byddwn yn Peintio Wynebau Arswydus ddydd Iau, 31 Hydref rhwng 10am a 2pm.

Mae’r holl ddigwyddiadau yn rhad ac am ddim i bawb.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD