Road works

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnal ymchwiliad i weld a yw arwyddion ffyrdd Cyngor Wrecsam yn cydymffurfio â’i Safonau’r Gymraeg.

Ymchwiliodd y Comisiynydd i honiadau ein bod wedi methu â sicrhau bod ein holl arwyddion ffyrdd dros dro a pharhaol yn cydymffurfio â’r safonau ers iddynt gael eu cyflwyno ym mis Mawrth 2016.

Gofynnwyd i ni sicrhau bod copi o’i hadroddiad terfynol ar gael i’r cyhoedd.

Gallwch weld yr adroddiad ar wefan y Cyngor.

GWELER YR ADRODDIAD