Os welwch eich bod yn methu mynd i’r orsaf bleidleisio ar fyr rybudd oherwydd:

  • Bod Profi, Olrhain a Gwarchod wedi gofyn i chi hunan-ynysu.
  • Dydych chi ddim yn teimlo’n dda.
  • Fyddwch chi ddim adref ar ddiwrnod y pleidleisio.

Does dim angen poeni.

Gallwch wneud cais am bleidlais frys drwy ddirprwy hyd at 5pm ar ddiwrnod yr etholiad.

Pleidlais drwy ddirprwy yw pan fyddwch chi’n enwebu rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw i bleidleisio ar eich rhan yn yr orsaf bleidleisio.

Er mwyn trefnu un o’r rhain, cysylltwch â staff y gwasanaeth etholiadol ar 01978 292020 ac fe fyddan nhw’n eich helpu.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF