Oes awydd gennych gwrdd â chwningen enfawr, parot neu mircat? Efallai eich bod yn ddigon dewr i fentro’n agos at ddrewgi neu beithon 15 tr?

Os yw hyn yn swnio fel y peth i chi, gwnewch yn siŵr eich bod yn Llyfrgell Wrecsam ar 28 Mai! Mae dwy sesiwn, 10-11am a 11.15am-12.15pm.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Bydd KC Exotics yn dychwelyd i Lyfrgell Wrecsam a byddant yn dod â chasgliad o anifeiliaid egsotig i chi gwrdd â nhw.

Mae’r digwyddiad yn addas i bob oedran, ond mae’n rhaid i rai dan 8 oed fod gydag oedolyn.

Pris tocynnau yw £2.50 fesul plentyn ac mae’n rhaid cadw lle.

Ffoniwch Lyfrgell Wrecsam ar 01978 292090 i gadw lle neu i gael rhagor o wybodaeth.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU