Mae Tŷ Pawb wedi cyhoeddi mwy o ddigwyddiadau ar gyfer y Nadolig.

Dydd Iau bydd y farchnad ffermwyr bychan gyda Garddwriaeth Cymru yn dechrau. Bydd y gwerthwyr yn cynnwys Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas, Loggerheads Gourmet Mushrooms ac olew a sawsiau tsili Goch & Co.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ddydd Gwener, bydd Goch & Co yn dychwelyd gyda Threftadaeth Brymbo.

Bydd Goch & Co hefyd yn gwerthu eu cynnyrch ddydd Sadwrn.

Bydd y marchnadoedd bychain yn parhau bob dydd Iau a dydd Gwener tan y Nadolig.

Hefyd ar ddydd Iau, bydd Cwtch Ceramics yn croesawu awdur a darlunydd llyfrau plant, Sarah Parkinson a fydd yn darllen ei llyfr newydd anhygoel, Dragonfly Pie ac yna arwyddo copïau o’i llyfrau. Bydd Sarah yno am 11am.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN