FOCUS Wales 2020

Mae FOCUS Wales wedi cyhoeddi ail don o berfformwyr cerddoriaeth newydd a fydd yn chwarae yng ngŵyl 2020. Un o’r actau byw gorau yn y byd ar hyn o bryd, ac un sydd wedi’i enwebu am wobr Grammy, Altın Gün, a fydd yn dod â roc seic Twrcaidd i Wrecsam!!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Perfformwyr eraill sydd newydd eu cyhoeddi yw…

JYn ymuno â’r rhestr fawr mae’r band pop electronig o dri dan label Heavenly Recordings, Stealing Sheep, a ryddhaodd eu 3ydd albwm poblogaidd yn gynharach eleni. Mae’r band a enwebwyd am Wobr Cerddoriaeth Cymru, HMS Morris, yn dychwelyd i FOCUS Wales yn 2020, ar ôl iddynt gwblhau taith a chyfnod yn Japan dros yr hydref. Mae’r band ôl-pync, The Membranes, yn dychwelyd, yn ogystal â pherfformiad cyntaf mewn gŵyl i’r band newydd Chinatown Slalom, ar ôl i’w caneuon gael eu clywed ar Radio 1 ac wedi iddynt ymddangos yn Pitchfork ac NME yn ddiweddar.

Bydd dros 250+ o actau o Gymru ac o amgylch y byd yn heidio i Wrecsam rhwng 7 a 9 Mai ar gyfer yr ŵyl. Maen nhw’n falch iawn o ddatgelu’r ail don o gerddorion newydd a fydd yn chwarae yng ngŵyl 2020, gan ymuno â rhai fel Gruff Rhys, Flamingods, Catrin Finch a Sekou Keita, The Breath a JOHN, ar ôl eu cyhoeddi fis diwethaf.

Mae artistiaid sydd eisoes wedi’u cyhoeddi’n cynnwys….

Casi, Karima Francis, Chroma, Meilir, Breichiau Hir, Hyll, Port Erin, Tim And Sam’s Tim And The Sam Band, Drinking Boys And Girls Choir + artists from Canada, Germany, Ireland, Korea and the Netherlands… To see the full list of acts announced so far, visit www.focuswales.com plus 180 more acts still to be announced!

Casi, Karima Francis, Chroma, Meilir, Breichiau Hir, Hyll, Port Erin, Tim And Sam’s Tim And The Sam Band, Drinking Boys And Girls Choir ac artistiaid o Ganada, yr Almaen, Iwerddon, Corea a’r Iseldiroedd… I weld y rhestr lawn o’r artistiaid sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma, ewch i www.focuswales.com, ac mae 180 o actau eraill i’w cyhoeddi eto!

Bellach, FOCUS Wales yw digwyddiad mwyaf y diwydiant cerddorol yng Nghymru. Gyda thri diwrnod o baneli, sgyrsiau a chyngor am y diwydiant, bydd mwy na 400 o gynrychiolwyr proffesiynol y diwydiant yn dod i Wrecsam o bedwar ban byd. Mae’r siaradwyr diweddaraf i gael eu cyhoeddi’n cynnwys Jason Mayall (Gŵyl Fuji Rocks, Japan), Fanny Lambotte (Those Damned Artists), John Fisher (Old Blue Last, Llundain), Marie Moreno (Miles Agency, Ffrainc), a Rob McGee (Empire Agency). I weld y rhestr lawn o gyfranwyr sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma, ewch i www.focuswales.com.

Bydd 2020 yn nodi 10fed ŵyl arddangos ryngwladol FOCUS Wales yn Wrecsam, sydd newydd gyrraedd y rhestr fer am Wobr Gwyliau’r DU, a Gwobr Gŵyl Ewropeaidd.

Cynhelir FOCUS Wales 2020 ar 7, 8 a 9 Mai mewn gwahanol safleoedd yn Wrecsam. Mae bandiau arddwrn ar gyfer y tri diwrnod llawn a holl ddigwyddiadau FOCUS Wales, ar gael ar www.focuswales.com/tocynnau.

Cefnogir FOCUS Wales gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN